Sodelavci in sopotniki

Telesno in duševno bivanje človeka je odvisno od določenih zakonitosti. Slednje so vpete v še splošnejše zakonitosti, ki upravljajo z življenjem človeštva, narave in planeta. Prepoznavanje lastne svobode znotraj meja teh življenjskih zakonov in širše skupnosti je temeljni kamen zdravja.

Ljudje in projekti s katerimi v ADITI sodelujemo in podpiramo vsebino in smer njihovega delovanja.