Svetovanja

Telesno in duševno bivanje človeka je odvisno od določenih zakonitosti. Slednje so vpete v še splošnejše zakonitosti, ki upravljajo z življenjem človeštva, narave in planeta. Prepoznavanje lastne svobode znotraj meja teh življenjskih zakonov in širše skupnosti je temeljni kamen zdravja.

V posvetovalnici ADITI razumemo zdravje kot celostnost telesnega, duševnega in duhovnega bivanja, kjer se sleherni telesni dogodek, občutek, misel ali duhovna izkušnja zrcalijo na vseh ravneh in vplivajo na zdravje. Bolezen razumemo kot odločno opozorilo, ki terja resno preobrazbo.

Dejavnost posvetovalnice vključuje:

POTEK SVETOVANJA

  1. Prvi obisk v posvetovalnici  traja približno uro in pol. 
  2. Kontrolno svetovanje je krajše in traja 45 minut. 

Prvi del posveta vsebuje temeljit pogovor, v drugem pa dobite  navodila oz. nasvete.  

Zaželjeno je, da s seboj prinesete zvezek, v katerega si boste navodila lahko zapisali.

KDAJ IN KJE
Svetovanja so ob četrtkih in petkih v prostorih Homeopatskega centra Krevel (HcK), Muljava 22a, Ivančna Gorica (zgradba Bomax centra).

NAROČANJE IN INFO

 +386 40 169 289

biljana.dusic@aditi.si

CENA

Prvo svetovanje (ura in pol): 120 eur
Kontrolno svetovanje (45 minut): 90 eur