Svetovanja

Telesno in duševno bivanje človeka je odvisno od določenih zakonitosti. Slednje so vpete v še splošnejše zakonitosti, ki upravljajo z življenjem človeštva, narave in planeta. Prepoznavanje lastne svobode znotraj meja teh življenjskih zakonov in širše skupnosti je temeljni kamen zdravja.

V posvetovalnici ADITI razumemo zdravje kot celostnost telesnega, duševnega in duhovnega bivanja, kjer se sleherni telesni dogodek, občutek, misel ali duhovna izkušnja zrcalijo na vseh ravneh in vplivajo na zdravje. Bolezen razumemo kot odločno opozorilo, ki terja resno preobrazbo.

Dejavnost posvetovalnice vključuje:

POTEK SVETOVANJA


Ob prvem obisku v posvetovalnici svetovanje traja približno uro in pol in v prvem delu vsebuje temeljit pogovor, v drugem pa natančna navodila oz. nasvete. Zato je zaželjeno, da s seboj prinesete zvezek, v katerega si boste lahko zapisali navodila.

Kontrolno svetovanje je krajše in traja 45 minut.

KDAJ IN KJE
Svetovanja so ob petkih, v prostorih Homeopatskega centra Krevel (HcK), Muljava 22a, Ivančna Gorica (zgradba Bomax centra).

NAROČANJE IN INFO

 +386 40 169 289

biljana.dusic@aditi.si

CENA

Prvo svetovanje (ura in pol): 120 eur
Kontrolno svetovanje (45 minut): 90 eur