INDIJSKA TRADICIJA

Indija.
Danes država, nekoč ozemje na katerem so cvetele civilizacije.
Ena izmed zibelk duhovne tradicije človeštva.
Tam, na tleh današnje Indije, so zapisana ena prvih besedil sedanjega človeštva, vede.
Na indijskih tleh je nastal eden prvih medicinskih sistemov, ajurveda.
Indija je mati joge – vede o zakonitostih ponovnega povezovanja s svojo izvirno naravo, vede o človeškem umu, kot gospodarju telesa in ustvarjalcu slike realnosti, o njegovih lastnostih, potencialih, in pasteh, in o zavedanju onkraj uma.

V posvetovalnici ADITI razumemo zdravje kot celostnost telesnega, duševnega in duhovnega bivanja, kjer se sleherni telesni dogodek, občutek, misel ali duhovna izkušnja zrcalijo na vseh ravneh in vplivajo na zdravje. Bolezen razumemo kot odločno opozorilo, ki terja resno preobrazbo.

„Bojevnik luči trdo vadi za svojo notranjo rast: pozoren je na stvari, ki jih dela samodejno… Ko se počuti zmedenega, vadi. Tako se osvobodi napetosti in pusti intuicijo, da dela bolj svobodno, ne da bi se križala s strahovi in željami. Težave, ki so se zdele nerešljive, se rešijo, nekatere bolečine, ki jih je imel za nepremagljive, se brez truda razblinijo. Ta pristop uporabi, ko se mora soočiti s težkim položajem.“

Paulo Coelho, Priročnik bojevnika luči, 1998

Biljana Dušić, dr. med.

Sem, tako kot vsak od nas, popotnik na poti Življenja. Preteklost je ustvarila pogoje, da imam specifično afiniteto do vzhodnih tradicij, še posebej indijske, kljub temu da živim navadno življenje človeka v sodobnem evropskem okolju.
Po izobrazbi sem zdravnica. V svoji medicinski praksi, ki je znotraj zdravstvenega sistema trajala le okoli 9 let, nisem mogla zatisniti oči pred dejstvom, da se je sodobna medicina vse manj zanimala za zdravje, in vse več posvečala nadzoru bolezni s pomočjo farmacevtsko izdelanih zdravil in tehnologije. Zanimala sta me zdravje in specifični vpliv vsebin človeške zavesti na njegovo telesno stanje. Ta moj živi interes je botroval odločitvi, da svojo pot ločim od trenutne smeri uradne medicine.
Lotila sem se štiriletnega študija staroindijskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in nato se posvetila – v izvirnikih in prevodih – študiju indijske tradicionalne medicine, ajurvede.

Spletna stran je namenjena srečevanju z izročilom in duhovno znanostjo Vzhoda – skozi prizmo joge in indijske tradicionalne medicine, ajurvede, in kitajske borilne veščine Chen taijiquana. Duhovna znanost vzhoda je predvsem praktična. Je znanost, ki se prakticira z življenjem, s svojim celim bitjem, in ne le z glavo in razmišljanjem.

Blog

Preberite si zadnjo objavo

Joga v precepu časa

Joga je beseda, ki jo zadnja desetletja pogosto slišimo tudi na zahodu. Beseda izhaja iz glagolskega korena “yuj” (beri “judž”), kar pomeni zvezati, privezati… V bistvu je pomen te besede podoben besedi ‘religija’, ki izhaja iz latinskega glagola “re-ligare” – ponovno povezati.

Preberite več »

Zakaj ajurveda?

Vprašanje, ki si ga sodobni človek upravičeno zastavi ob srečanju s tradicionalnimi medicinskimi sistemi, je: kako medicina, nastala pred nekaj tisočletji, lahko pomaga sodobnemu človeku?

Na to vprašanje mora biti podan ustrezen odgovor, da bi se lahko zapolnila vrzel v razumevanju ajurvede.

Preberite več »

“Polaganje rok” v Chen taijiquan-u

Mnogo ljudi pristopa k potiskanju rok brez dejanskega upoštevanja vseh nians omenjene metode ter njenega pravega mesta v učenju taiji-ja. Izraz “potiskanje rok” ali “tuishou” je relativno nov; večina tekstov predhodnih generacij tako bolj pogosto uporablja izraz “geshou”.

Preberite več »
Redna vadba in delavnice Chen taijiquan

Redna vadba Chen taijiquana je sedaj v obliki 4-urnih seminarjev, ki so organizirani enkrat mesečno v Ljubljani.


Za informacije pišete lahko na biljana.dusic@aditi.si