Chen taijiquan 陈氏太极拳  - O VEŠČINI

Veliki mojster Chen Xiaoxing v izvedbi figure “velikih šest pečatenj in štirih zapiranj”

(foto: D. Siaw-Voon Sim).

Chen taijiquan je tradicionalna kitajska mehka borilna veščina za katero je značilno tekoče spiralno gibanje, izvedeno kot kombinacija počasnih gibov ter hitrih, eksplozivnih skokov, brc in udarcev. Takšno gibanje tradicionalni teksti pogosto primerjajo z gibanjem vode. Chen Zhongsheng 陈仲甡 (1809-1871), eden od taijiquan klasikov, tako za Chen taijiquan pravi:

»… v gibanju kot valeča se reka, v mirovanju kot nepremična gora…«.

Čeprav izvorna in najstarejša oblika taijiquana, iz katere so izšli kasnejši slogi YangWu HaoWu in Sun, je Chen taijiquan 陈氏太极拳 ostal najdlje hermetično zaprt in vse do 30. let 20. stoletja poučevan zgolj v vasi Chenjiagou.

Sistem vadbe obsega pet temeljnih sklopov:

  • stoječo meditacijo Zhan Zhuang 站桩,
  • vaje navijanja svile Chansigong 缠丝功,
  • prostoročne forme Taolu 套路,
  • vaje potiskanja rok Tuishou 推手,
  • forme z orožji (mečem, sabljo, sabljama, sulico in helebardo) ter orodji (dolgo palico in žogo).

Vadba je primerna za ljudi vseh starosti, z resnim in vztrajnim delom pa je moč doseči in/ali izboljšati sproščenost, ravnotežje, koordinacijo, koncentracijo ter moč tako telesa kot uma.